DIP ZGV vertegenwoordigd in WIP

« Terug naar Nieuws overzicht

woensdag 15 januari 2014

Per 1-1-2014 is Jan Willem Schep, deskundige infectie preventie van ZGV, betrokken bij het redigeren van de WIP richtlijn Tuberculose in Ziekenhuizen

Jan Willem is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de lokale TBC richtlijn. Zijn expertise zal nu aangewend worden voor de landelijke richtlijn. Namens de VHIG is Jan Willem afgevaardigd om als inhoudelijk deskundige deel te nemen aan de werkgroep van de WIP.

« Terug naar Nieuws overzicht