Wijziging Kinkhoest Diagnostiek

« Terug naar Nieuws overzicht

dinsdag 17 maart 2015

Wijziging Kinkhoest Diagnostiek

Serologische kinkhoest diagnostiek wordt binnenkort met een nieuwe test verricht met andere eenheden in de uitslag; de waarden vallen hoger uit en daarmee ook de afkapwaarden. De interpretatie blijft onveranderd.

Halverwege de maand April zullen de laboratoria binnen het verzorgingsgebied van MMMIG overstappen op een andere serologische test voor het aantonen van antistoffen tegen Bordetella pertussis. Voor het aanvragen verandert er niets; alleen de uitslag zal voortaan in internationale eenheden (IE/ml) zijn. De afkapwaarden voor deze internationale eenheden liggen bij hogere waarden dan bij de oude Virotech eenheden VE/ml); de interpretatie blijft hetzelfde. U zult voortaan hogere getallen zien waarbij de afkapwaarden ook hoger liggen.

Op deze website zullen we de interpretatie tabellen voor zowel de oude als de nieuwe testmethoden presenteren.

Nieuwe methode grenswaarden:

<62 IE/ml:        negatief                  (oude methode grenswaarde <9 VE)

62-125 IE/ml:   zwak positief            (oude methode grenswaarden: 9-16 VE)

>= 125 IE/ml:   positief                   (oude methode grenswaarde: >16 VE)

De test zal verricht worden op woensdag; in de loop van diezelfde middag is de uitslag bekend.

Hoe zat het ook al weer met de serologie versus de PCR diagnostiek bij kinkhoest?

De keuze voor welke test is afhankelijk van de ziekteduur. Bij een ziekteduur van minder dan 3 weken is Bordetella pertussis vaak nog aanwezig in de nasopharynx en heeft PCR de voorkeur. Bij kinderen jonger dan een jaar kan de bacterie nog langer aanwezig blijven en is PCR diagnostiek de methode van voorkeur ongeacht de ziekteduur.

Indien voor een juiste interpretatie van serologische diagnostiek een 2e serum monster nodig is zorg er dan voor dat er tenminste 2 weken tijd zit tussen de eerste bloedafname en de tweede. Vergeet niet om de eerste ziektedag te vermelden; deze is essentieel voor de juiste interpretatie.

« Terug naar Nieuws overzicht