Mycoplasma genitalium weetjes

« Terug naar Nieuws overzicht

maandag 07 december 2015

Mycoplasma genitalium weetjes

De behandeling van een Mycoplasma genitalium infectie levert soms problemen op; hulpzame suggesties.

Mycoplasma genitalium en resistentie

Anders dan bij Chlamydia trachomatis kan bij de behandeling van Mycoplasma genitalium antibiotische resistentie een probleem vormen.

Wat feiten op een rij:
Er zijn op dit moment  maar twee middelen in de handel waarmee deze infectie adequaat behandeld kan worden: azithromycine en moxifloxacine.

Resistentie voor azithromycine kan redelijk gemakkelijk ontstaan omdat  één puntmutatie in het 23S rRNA gen er al voor zorgt dat de stam volledig resistent wordt.

Voor het reserve antibioticum moxifloxacine is inmiddels in Groot-Brittannië, Australië, Japan en de Verenigde Staten resistentie geconstateerd (1). In Nederland is dit nog niet aangetoond. Hoewel therapie met azithromycine niet altijd slaagt vinden wij dat grote terughoudendheid met het gebruik van moxifloxacine als enige reservemiddel geboden is.

Voor de praktijk gelden de volgende aanbevelingen:

Behandeling met azithromycine is eerste keus, waarbij de duur van de behandeling 5 dagen dient te zijn, aangezien gebleken is dat bij een kortere behandelduur resistentie kan worden geïnduceerd (2).
Controle van therapie 4 weken na behandeling dient altijd plaats te vinden.
Moxifloxacine 1 x 400 mg per dag gedurende 14 dagen geldt bij vastgesteld falen met azithromycine als rescue therapie. Ook hier raden wij controle van eradicatie na behandeling aan.
Uiteraard geldt voor Mycoplasma genitalium evenals voor Chlamydia trachomatis en Neisseria gonorrhoeae dat partner waarschuwing (en eventuele behandeling) geïndiceerd is.

1. Couldwell DL, Lewis DA. Mycoplasma genitalium infection: Current treatment options, therapeutic failure, and resistance-associated mutations. Infect Drug Resist. 2015 ;8:147-161.

2. Anagrius C, Loré B, Jensen JS. Treatment of Mycoplasma genitalium. Observations from  a  Swedish STD clinic. PLoS One 2013; 8:e61481

« Terug naar Nieuws overzicht