Vacature kwartiermaker Het Gelders Antibioticaresistentie en Infectiepreventie Netwerk

« Terug naar Nieuws overzicht

dinsdag 21 februari 2017

Voor het verzorgingsgebied van MMMIG is GGD Gelderland Zuid op zoek naar een kwartiermaker. Lees hieronder de vacaturetekst of download die via deze link.

Gelders Antibioticaresistentie en Infectiepreventie Netwerk - ROAZ Acute Zorgregio Oost

Eén van de grootste bedreigingen van de gezondheidszorg op dit moment is de snelle toename van antibiotica resistentie (ABR). Het ministerie van VWS heeft een voorstel gedaan voor een brede aanpak van ABR. Een belangrijk onderdeel in de aanpak is regionale samenwerking in zorgnetwerken met cure, care en GGD.

Het Gelders Antibioticaresistentie en Infectiepreventie Netwerk (GAIN) heeft haar basis in het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) van Acute Zorgregio Oost. Het Radboudumc Nijmegen is eindverantwoordelijk voor de voortgang van het regionale netwerk GAIN.

GAIN is voor de uitvoering van het regionale plan van aanpak per direct op zoek naar een Kwartiermaker voor 24 tot 32 u/week Het gevraagde opleidingsniveau is HBO+/WO. Het betreft een vacature voor de duur van het landelijk project, tot eind 2018. Inschaling vindt plaats in schaal 11 (afhankelijk van opleiding en ervaring). Er is een mogelijkheid om deze functie te combineren met een promotietraject.

Functie-inhoud

draagt zorg voor het opzetten, draagvlak en de doorontwikkeling van het regionale netwerk
draagt zorg voor realisatie van de te behalen resultaten op de beschreven taken in het regionale plan van aanpak
is secretaris van de stuurgroep en het regionaal coördinatieteam; borgt in die functie onderlinge afstemming en adviseert
is aanspreekpunt voor partijen in de regio, en voor landelijke partijen
rapporteert de resultaten aan stuurgroep, regio en ROAZ
draagt bij aan afstemming tussen regionale en landelijke activiteiten
houdt landelijke ontwikkelingen bij
draagt zorg voor de communicatie naar stuurgroep, kerngroep, regio en ROAZ.

Gevraagde vaardigheiden en competenties

ervaring op dit beleidsterrein
ervaring met projectmatig werken
heeft een netwerk binnen ABR en infectieziektebestrijding / is een netwerker
gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
teamspeler maar in staat en bereid om zelfstandig te werken.

U kunt uw sollicitatie richten aan

Giovanna van IJzendoorn, teammanger AGZ GGD Gelderland-Zuid GvanIjzendoorn@ggdgelderlandzuid.nl

Voor meer informatie over deze vacature kunt u bellen met Giovanna van IJzendoorn 088-1447270, of Karin van den Berg, hoofd Acute Zorgregio Oost 06 23079379.

« Terug naar Nieuws overzicht