Infectiepreventie

Infectie preventie wordt in het ziekenhuis uitgeoefend door deskundigen infectiepreventie (DIP) en arts-microbioloog. Samen vormen deze professionals het infectie preventie team (IPT).