Chef de Clinique; Evert den Drijver

Voor een deel van haar werkzaam heden laat MMMIG zich ondersteunen door een chef de clinique.

Per 1 april 2020 is Evert den Drijver werkzaam als chef de clinique arts microbioloog voor onze locatie Rijnstate. Evert rondde zijn opleiding tot arts-microbioloog af in het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg en het Amphia ziekenhuis in Breda. Zijn vak interesses zijn vooral in de richting van antibioticaresistentie mechanismen (bv AmpC) en moleculaire diagnostiek. Medio 2020 verwacht Evert te promoveren.