AIOS

127649_fullimage_LBB-aios-150

MMMIG participeert in de opleiding tot arts-microbioloog samen met de vakgroep Medische Microbiologie van UMC Radboud te Nijmegen.

Als AIOS ondersteun je de medische patientenzorg en word je opgeleid tot medisch specialist. Je voert zelfstandig onderzoek uit op het vakgebied en participeert in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. De nadruk van de opleiding ligt op preventie, geintegreerde diagnostiek en therapie van infectieziekten. Er is een sterke betrokkenheid van de afdeling Medische Microbiologie bij klinische besprekingen en consulten in het ziekenhuis. Bovendien word je betrokken bij onderwijs en onderzoek dat op de afdeling plaatsvindt.

De duur van de opleiding bedraagt 5 jaar. Hiervan worden of 2 jaar ingevuld in het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen of 1 jaar in het Rijnstate in Arnhem. In 2017 zijn 2 AIOS plaatsen beschikbaar.

 

Over onze AIOS:

Met ingang van 1 oktober 2018 zal Femke Wolters haar labstage bij ons vervullen.