Medisch Specialisten

Onze maatschapsleden

Naam Dr E Mascini (Ellen)
Functie/beroep arts-microbioloog
Locatie(s) Ziekenhuis Rijnstate, locatie Arnhem / Ziekenhuis Rijnstate, locatie Velp
Aandachtsgebied Infectiepreventie, Openbare gezondheidszorg.
E-mail
Telefoonnummer Rijnstate: 088 0055 455

Ellen Mascini is in 1991 afgestudeerd als medisch bioloog en behaalde haar artsexamen in 1993. In 1994 is zij gestart met promotieonderzoek naar de humorale immuniteit tegen exotoxines van invasieve groep A streptokokken bij het Eijkman-Winkler Instituut in het Universitair Medisch Centrum Utrecht. In 1999 is zij gepromoveerd bij prof. Dr. H. van Dijk en prof. Dr. J. Verhoef. In 1996 is zij in opleiding gegaan tot arts-microbioloog (opleiders prof. Dr. J.Verhoef en dr. R. Diepersloot).

Na het voltooien van de opleiding in 2000 is zij als staflid verbonden gebleven aan het Eijkman-Winkler Centrum van het UMC Utrecht. Zij vervulde daar de functies van hoofd van de onderafdeling Ziekenhuishygiëne en Infectiepreventie en staflid bacteriologie.

In 2004 is Ellen Mascini toegetreden tot de maatschap. Zij is werkzaam als allround microbioloog en specialist-manager in ziekenhuis Rijnstate. Ellen stuurt de afdeling Hygiëne & Infectiepreventie medisch inhoudelijk aan en heeft verder de Openbare Gezondheidszorg als aandachtsgebied.

Daarnaast is zij sinds 2012 voorzitter van de Regieraad van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP)

Naam Drs E de Jong (Eefje)
Functie/beroep arts-microbioloog
Locatie(s) Slingeland Ziekenhuis / Streekziekenhuis Koningin Beatrix
Aandachtsgebied Specialist-manager Slingeland ziekenhuis, infectiepreventie en bacteriologie.
E-mail
Telefoonnummer Slingeland Ziekenhuis: 0314 329491

Eefje de Jong behaalde haar artsexamen in 2006. Hierna is zij als arts-assistent intensive care werkzaam geweest in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en het ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede.

In 2007 is zij gestart met de opleiding tot arts-microbioloog in Nijmegen (RadboudUMC en het Rijnstate Ziekenhuis, opleiders prof. dr. PE Verweij en dr. CMA Swanink).

Na het afronden van haar opleiding in 2014 is zij gestart als chef de clinique in het ziekenhuis de Gelderse Vallei te Ede en Rijnstate ziekenhuis te Arnhem.

Op 1 juli 2016 is Eefje toegetreden tot de maatschap. Zij is werkzaam in het Slingeland ziekenhuis te Doetinchem en in ziekenhuis Rijnstate (Velp / Arnhem).

Haar aandachtsgebieden zijn: specialist-manager Slingeland ziekenhuis, infectiepreventie en bacteriologie.

Naam Drs J Keijman (Jeroen)
Functie/beroep arts-microbioloog
Locatie(s) Ziekenhuis Gelderse Vallei
Aandachtsgebied Specialist-manager Ziekenhuis Gelderse Vallei, bacteriologie en reizigersgeneeskunde.
E-mail
Telefoonnummer Ziekenhuis Gelderse Vallei: 0318 435730

Jeroen Keijman behaalde zijn arts-examen in 1999. Aansluitend starte hij met de opleiding tot arts-microbioloog in het Academisch Ziekenhuis Maastricht.

Zijn opleiding voltooide hij in 2004, waarna hij werkzaam was als all-round arts-microbioloog bij het Regionaal Laboratorium Medische Microbiologie in Dordrecht en Gorinchem.

Vanaf 2012 was Jeroen Keijman werkzaam als chef de clinique in het ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede. Per 1 juli 2013 is hij toegetreden tot de maatschap.

Jeroen is penningmeester van de maatschap.

Zijn aandachtsgebieden zijn: Specialist-manager Ziekenhuis Gelderse Vallei, bacteriologie en reizigersgeneeskunde.

Naam Drs R Bosboom (Ron)
Functie/beroep arts-microbioloog
Locatie(s) Ziekenhuis Rijnstate, locatie Arnhem / Ziekenhuis Rijnstate, locatie Velp
Aandachtsgebied Bacteriologie, mycologie, mycobacterien en plaatsvervangend opleider.
E-mail
Telefoonnummer Rijnstate: 088 0055455

Ron Bosboom is in 1982 afgestudeerd als bioloog aan de RUU. Hierna is hij gestart met de studie geneeskunde en behaalde zijn artsexamen in 1989 en is in opleiding gegaan tot arts-microbioloog in het AZL (opleiders prof. dr. R.P. Mouton en Prof. dr. C.P.A. van Boven).
Na het voltooien van de opleiding in 1993 is hij  4 jaar werkzaam geweest als medisch microbioloog in het ziekenhuis “de Heel” te Zaandam. 


In 1998 is Ron Bosboom toegetreden tot de maatschap. Tot 2008 was hij specialist manager van het microbiologisch laboratorium van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Sinds 2011 is hij werkzaam in ziekenhuis Rijnstate.

Zijn aandachtsgebieden zijn: bacteriologie, mycologie, mycobacterien en plaatsvervangend opleider.

Naam Drs TN Le (Thuy-Nga)
Functie/beroep arts-microbioloog
Locatie(s) Ziekenhuis Gelderse Vallei / Ziekenhuis Rivierenland
Aandachtsgebied Specialist-manager Ziekenhuis Rivierenland Tiel, infectiepreventie, mycologie en moleculaire diagnostiek.
E-mail
Telefoonnummer Ziekenhuis Gelderse Vallei: 0318 435730

Thuy-Nga Le behaalde haar artsexamen in 2003. Hierna is zij tot 2004 werkzaam geweest als arts-assistente bij de interne geneeskunde in het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem.

In 2004 is zij gestart met de opleiding tot arts-microbioloog in Utrecht (UMC Utrecht en St. Antonius ziekenhuis, opleiders prof. Dr. J. Verhoef, Dr. A.Y.L. Weersink en B.M. de Jongh).

In 2009 heeft ze haar opleiding afgerond en in 2010 is zij werkzaam geweest als chef de clinique in het ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede. In 2011 is zij toegetreden tot de maatschap.

Op dit moment is Thuy-Nga werkzaam als all-round arts-microbioloog in Ziekenhuis Gelderse vallei (Ede) en Ziekenhuis Rivierenland (Tiel).

Aandachtsgebieden van haar: Specialist-manager Ziekenhuis Rivierenland Tiel, infectiepreventie, mycologie en moleculaire diagnostiek.

Naam Dr B Postma (Bent)
Functie/beroep arts-microbioloog
Locatie(s) Ziekenhuis Rijnstate, locatie Arnhem / Slingeland Ziekenhuis / Ziekenhuis Rijnstate, locatie Velp / Streekziekenhuis Koningin Beatrix
Aandachtsgebied Reizigersgeneeskunde, parasitologie, eerste lijn en moleculaire diagnostiek.
E-mail
Telefoonnummer Rijnstate: 088 0055455 / Slingeland Ziekenhuis: 0314 329491

Bent Postma behaalde zijn artsexamen in 1999. In hetzelfde jaar werd gestart met promotieonderzoek aan het Eijkman-Winkler Instituut in het UMC Utrecht onder leiding van Prof Dr J. Verhoef. Na een jaar is hij gestart met de opleiding tot arts-microbioloog. In 2006 werd de opleiding voltooid, waarna hij op de afdeling virologie in het UMC Utrecht werkte.

Op 30 mei 2006 promoveerde hij op zijn proefschrift "Chemotaxis Inhibitory Protein of Staphylococcus aureus; targets and mechanisms".

In 2007 trad hij toe tot de maatschap. Op dit moment werkt Bent Postma als allround arts-microbioloog in het Rijnstate Ziekenhuis in Velp & Arnhem en in het Slingeland ziekenhuis.

Zijn aandachtsgebieden zijn: reizigersgeneeskunde, parasitologie, eerste lijn en moleculaire diagnostiek.

Bent is secretaris binnen de maatschap.

 

Naam Dr A van Griethuysen (Arjanne)
Functie/beroep arts-microbioloog
Locatie(s) Ziekenhuis Gelderse Vallei
Aandachtsgebied Bacteriologische, mycologische en mycobacteriƫle diagnostiek
E-mail
Telefoonnummer Ziekenhuis Gelderse Vallei: 0318 435730

Arjanne van Griethuysen behaalde haar arts-examen in 1995. Aansluitend werd gestart met de opleiding tot arts-microbioloog in het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. In 1999 heeft zij haar specialisatie voltooid, waarna zij toetrad tot de maatschap. Tijdens haar opleiding tot specialist is zij gestart met promotieonderzoek. Op 24 mei 2005 is zij aan de Vrije Universiteit te Amsterdam gepromoveerd op haar proefschrift “Pitfalls and Solutions in the Identification of Staphylococcus aureus and the Detection of Methicillin Resistance”.

Op dit moment is Arjanne van Griethuysen werkzaam als all-round arts-microbioloog voor ziekenhuis de Gelderse Vallei en de huisartsen, verpleeghuisartsen binnen het adherentiegebied van ZGV.


Haar aandachtsgebieden op het laboratorium zijn de bacteriologische, mycologische en mycobacteriële diagnostiek.

Arjanne is binnen de maatschap 2e penningmeester.

Naam Dr EG van Lochem (Ellen)
Functie/beroep medisch Immunoloog
Locatie(s) Ziekenhuis Rijnstate, locatie Arnhem / Ziekenhuis Gelderse Vallei / Ziekenhuis Rijnstate, locatie Velp
Aandachtsgebied Immunologie en kwaliteit.
E-mail
Telefoonnummer Ziekenhuis Gelderse Vallei: 0318 435953 / Rijnstate: 088 0055455

Ellen van Lochem rondde in 1990 haar studie medische biologie in Utrecht af. Aansluitend startte zij haar promotie onderzoek op een samenwerkingsproject tussen de afdeling Immunologie van het UMC Utrecht en de afdeling Immunohematologie en Bloedbank van het LUMC in Leiden. Dit onderzoek heeft (april 1995) geresulteerd in een proefschrift getiteld: “In vitro studies on antigen presenting efficacy by different antigen presenting cells”

In afwachting van haar opleidingsplaats medische immunologie is zij na haar promotie voor anderhalf jaar naar Minneapolis USA verhuisd, waar zij onderdelen van het MBA program aan de University of Minnesota heeft gevolgd.

Na terugkomst uit de USA werd in 1996 de opleiding tot medisch immunoloog gestart bij de afdeling Immunologie op het Erasmus MC. Sinds 1 juni 2001 is Ellen van Lochem geregistreerd als medisch immunoloog. In die functie heeft zij tot eind 2005 op het Erasmus MC gewerkt. Gedurende en na haar opleiding heeft zij een actieve rol gehad in het immunologie onderwijs binnen het geneeskunde curriculum, en heeft zij onderzoek gedaan op het gebied van immunologische diagnostiek van hematologische maligniteiten.

Vanaf 1 januari 2005 is Ellen van Lochem werkzaam binnen de maatschap Medische Microbiologie en Immunologie Gelderland als medisch immunoloog voor Ziekenhuis Rijnstate, Ziekenhuis Gelderse Vallei en Slingeland Ziekenhuis en huisartsen in betreffende adherentie gebieden.

Naast de immunologie krijgt ook kwaliteit in de ziekenhuislaboratoria Ellens aandacht. Zij is auditor voor de Raad van Accreditatie, intern auditor en IFMS/GFMS auditor in Rijnstate. In samenwerking met de afdelingen Reumatologie en MDL wordt onderzoek gedaan naar immunologische parameters bij respectievelijk jicht en IBD.

Sinds 2018 is ze voorzitter van de maatschap.

Naam Dr. M. Heusinkveld
Functie/beroep Arts-microbioloog
Locatie(s) Ziekenhuis Gelderse Vallei / Ziekenhuis Rivierenland
Aandachtsgebied Serologie
E-mail
Telefoonnummer Ziekenhuis Gelderse Vallei: 0318 435730

Aandachtsgebieden: Infectieserologie, infectiepreventie

Werkzaam op locaties: Ede, In Ziekenhuis Gelderse Vallei sinds 2017. En in Ziekenhuis Rivierenland sinds 2017.

Artsexamen: 2007

Opleiding: Geneeskunde: Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam

Specialisatie: VU medische centrum, Vrije universiteit, Amsterdam

Promotie: 2007-2012 onderzoek bij de afdeling klinische oncologie in het Leids Universitair Medisch Centrum

In mei 2012 gepromoveerd op basis van het proefschrift bij promotor S.H. van der Burg: 'Studies on local APC and HPV-specific T cells as a prelude for the immunotherapy of human tumors'

Nevenactiviteiten:

Tijdens de opleiding tot arts-microbioloog bestuursfunctie voor de arts-assistenten medische microbiologie vereniging. In die hoedanigheid lid van het concilium en lid van de commissie voor opleidingsvisitaties

Tijdens de opleiding epidemiologisch onderzoek bij het RIVM naar het voorkomen van gastroenteritis in Nederlandse gezinnen met jonge kinderen en de verwekkers daarvan

Persoonlijke toelichting:

We kunnen steeds meer aandoeningen behandelen, maar daarbij en daardoor is onze patiëntenpopulatie ouder en heeft vaker last van een verzwakte afweer. Als arts-microbioloog wil ik graag inspelen op de nieuwe problemen die dit met zich meebrengt en me inzetten voor een brede groep patiënten, individueel maar juist ook op het niveau van de samenleving. Als vaste partner in een netwerk van huisarts, verpleeghuis en ziekenhuis wil ik op basis van laboratorium data en vakinhoudelijke kennis, werken aan verstandig antibiotica gebruik, infectiepreventie en kwaliteit van zorg.

Naam Drs. E. Denie (Els)
Functie/beroep Arts-microbioloog
Locatie(s) Slingeland Ziekenhuis / Streekziekenhuis Koningin Beatrix
Aandachtsgebied Infectiepreventie & Serologie
E-mail
Telefoonnummer +31 (0) 84 34 368

E. (Els) Denie behaalde haar artsexamen in 2008. Hierna werkte zij als arts-assistent Interne Geneeskunde in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. In 2008 startte zij met de opleiding tot arts-microbioloog in Tilburg (Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en Amphia Ziekenhuis in Breda, opleider prof. dr. J. Kluytmans). Na het afronden van haar opleiding in 2016 startte zij als chef de clinique bij de maatschap en was ze werkzaam in Rijnstate Arnhem en het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Per 1 januari 2019 trad ze toe tot de maatschap Medische Microbiologie en Immunologie Gelderland.

Naam Dr CMA Swanink (Caroline)
Functie/beroep arts-microbioloog
Locatie(s) Ziekenhuis Rijnstate, locatie Arnhem / Ziekenhuis Rijnstate, locatie Velp
Aandachtsgebied Virologie, infectieserologie, moleculaire diagnostiek, opleiding, automatisering, HIV/hepatitis.
E-mail
Telefoonnummer Rijnstate: 088 0055 455 / Slingeland Ziekenhuis: 0314 329491

Caroline Swanink behaalde haar artsexamen in 1990. Aansluitend is zij gestart met promotieonderzoek naar de klinische, microbiologische en immunologische aspecten van het chronisch vermoeidheidssyndroom. In 1993 begon zij haar opleiding medische microbiologie.

Op 21 maart 1996 is zij gepromoveerd aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op het proefschrift getiteld "Chronic Fatigue Syndrome: clinical, microbiological, and immunological aspects".
In 1997 heeft zij haar specialisatie voltooid, waarna zij als staflid werkzaam was in het UMC St. Radboud.

In 2001 trad zij toe tot de maatschap. Sindsdien werkt zij als all-round arts-microbioloog binnen het adherentiegebied van ziekenhuis Rijnstate. Caroline heeft een leidende rol gehad bij het opzetten van de virologische diagnostiek binnen het Microbiologisch en Immunologisch Laboratorium.

Haar aandachtsgebieden binnen het laboratorium zijn: virologie, infectieserologie, moleculaire diagnostiek, opleiding, automatisering, HIV/hepatitis.


Sinds 1 maart 2006 is zij erkend als opleider medische microbiologie. Dit betreft een gedeeltelijke opleiding waarbij samengewerkt wordt met het UMC St. Radboud. In 2013 is zij genomineerd voor de positie van Beste Opleider van 2013.

Naam Dr. G.J.H. Bastiaens (Guido)
Functie/beroep Arts-microbioloog
Locatie(s) Ziekenhuis Rijnstate, locatie Arnhem / Slingeland Ziekenhuis / Ziekenhuis Rijnstate, locatie Velp / Streekziekenhuis Koningin Beatrix
Aandachtsgebied Infectiepreventie, parasitologie
E-mail
Telefoonnummer 0880055455

Sinds december 2019 was Guido Bastiaens in dienst van de maatschap als chef de clinique - arts microbioloog.

Per 1 juni 2020 is hij toegetreden tot onze maatschap. Guido rondde in 2010 zijn studie geneeskunde af. In 2014 studeerde hij af als arts-microbioloog. In mei 2015 promoveerde hij. Hij reisde voor zijn studie (stage en onderzoek) diverse keren naar de Sub-Sahara Afrika.

 

Op dit moment werkt Guido in de Santiz huizen en het Rijnstate ziekenhuis.

 

Aandachtsgebieden: Guido is breed georiënteerd met specifieke interesses in infectiepreventie, parasitologie, en antimicrobiële resistentie.