Werkwijze

little_puzzle_pc_in_hand_89pc

Wij zijn een grote groep specialisten met all-round werkzame artsen-microbioloog en een medisch immunoloog. De schaalgrootte heeft als voordeel dat iedere specialist een eigen aandachtsgebied kan hebben en bijhouden. Zodoende kunt u als klant erop vertrouwen dat, binnen MMMIG, expertise op het hele gebied van de medische microbiologie en immunologie voorhanden is.

Geen puzzel is ons te complex

Medische Microbiologie en Medische Immunologie:

BUNDELING VAN KRACHTEN