Adenovirus

MICROBIOLOGISCHE DIAGNOSTIEK

Indicatie voor onderzoek op Adenovirussen

  • diarree bij kinderen
  • onverklaarbare dunne diarree in de wintermaanden bij oudere kinderen en volwassenen,
    met name bejaarden


Het aantonen van Adenovirus in de faeces berust op het aantonen van virus-antigeen. Daarom is de uitslag in principe nog dezelfde dag bekend.
Inzenden: “gewoon” faecesmonster.