Adenovirus

Verwekkers:

  • Adenovirus

Afname

Het aantonen van Adenovirus in de faeces berust op het aantonen van virus-antigeen. Daarom is de uitslag in principe nog dezelfde dag bekend.
Inzenden: “gewoon” faecesmonster.

nvullen aanvraagformulier

Naast de administratieve gegevens van de patiënt is van belang:
•    duidelijk vermelden welk(e) onderzoek(en) word(t)en gewenst
•    bij een banale kweek wordt standaardonderzoek verricht op Salmonella, Shigella en Campylobacter en STEC
•    klinische gegevens
•    epidemiologische gegevens (vooral bij explosies, recent verblijf in het buitenland)
•    datum van afnemen

Verzenden materiaal

Het laboratorium verstrekt verzendkokers voor het faecesonderzoek, met daarin een korte buis met lepeltje. Een voor de helft gevulde buis is ruim voldoende. Bijvoorbeeld jampotten en medicijnflesjes zijn ongeschikt als verzendmateriaal. De faeces  kan ook worden gebruikt voor onderzoek op Rotavirussen en/of Norovirussen.

Voor onderzoek op cysten/wormeieren wordt gebruik gemaakt van de PARA_PCR.