Blastocystis hominis (update 21-11-2017)

Blastocystis hominis kan worden aangetoond middels TFT onderzoek maar niet middels PCR.