Blastocystis hominis (update 21-11-2017)

Blastocystis hominis is een potentiële darmpathogeen

Klinisch beeld:

acuut: waterige diarree, eventueel met koorts erbij
chronisch: krampende buikpijn, flatulentie, nausea en anorexie.   

Het is een kosmopoliet