BRMO; diagnostiek & behandeling

PREVENTIE VAN VERSPREIDING VAN BRMO:

Bestrijding van bijzonder resistente bacteriën (BRMO) in het ziekenhuis is nodig om te voorkomen dat profylaxe en behandeling van infecties met resistente bacteriën niet goed meer mogelijk zijn.

De Werkgroep Infectie Preventie heeft strenge richtlijnen gepubliceerd met als doel verspreiding van BRMO in Nederlandse ziekenhuizen te voorkomen. De bestrijding van BRMO is erop gericht om enerzijds de detectie van BRMO te optimaliseren door gericht onderzoek in te zetten en om anderzijds isolatiemaatregelen in te stellen indien BRMO-dragerschap bij een patiënt vermoed wordt of aangetoond is. Bij de volgende categorieën patiënten is er sprake van verhoogd risico op BRMO-dragerschap:

  • Conform MRSA: Patiënten die minder dan 2 maanden geleden langer dan 24 uur in een buitenlands ziekenhuis werden verpleegd, of in het buitenland zijn geopereerd of in het buitenland een drain of urinekatheter kregen, of zijn geïntubeerd geweest, of huidlaesies hebben, of mogelijke infectiebronnen zoals abcessen en furunkels. Voor deze patiënten is  screening op CPB van toepassing.
  • Conform MRSA: Patiënten die langer dan 2 maanden geleden in een buitenlands ziekenhuis werden verpleegd en waarbij nog persisterende huidleasies en/of wonden aanwezig zijn. Voor deze patiënten is  screening op CPB van toepassing.
  • Conform MRSA: Buitenlandse patiënten op de dialyse-afdeling (gast-dialyse) en Nederlandse patiënten die in het buitenland gedialyseerd zijn. Voor deze patiënten is  screening op CPB van toepassing.
  • Patiënten van wie bekend is dat ze afkomstig zijn uit een Nederlands ziekenhuis of verpleeghuis waar een epidemie met een BRMO heerst, die nog niet onder controle is.
  • Kinderen die vanuit het buitenland geadopteerd zijn en minder dan 2 maanden geleden naar Nederland zijn gekomen. Voor deze patiënten is  screening op CPB van toepassing.

Maatregelen bij BRMO-verdachte patiënten

Bij deze patiënten dient bij verwijzing naar het ziekenhuis de behandelaar in het ziekenhuis geïnformeerd te worden over het risico van BRMO-dragerschap. Bij voorkeur worden hieronder de genoemde BRMO-kweken door de huisarts afgenomen een week voor de patiënt in het ziekenhuis wordt gezien, zodat op het moment van het ziekenhuisbezoek de kweekuitslagen bekend zijn. Indien de kweekresultaten allemaal negatief zijn, hoeven er geen isolatiemaatregelen meer genomen te worden.

Isolatiemaatregelen
Mocht uw patiënt onverhoopt opgenomen worden of de polikliniek bezoeken, al dan niet in een ander ziekenhuis, wilt u dan melden dat de patiënt BRMO-positief is?

Bij opname in het ziekenhuis gelden voor patiënten bij wie BRMO-dragerschap aangetoond is of wordt vermoed, direct bij binnenkomst o.a. de volgende maatregelen:

  • Opname in een gesluisde eenpersoonskamer
  • Medewerkers dragen schort, handschoenen, masker en muts bij de behandeling

Het is daarom van belang om de behandelaar erover te informeren dat een patiënt verdacht is voor MRSA-dragerschap, indien u deze patiënt naar het ziekenhuis verwijst.

Op de polikliniek  kunnen afhankelijk van het soort BRMO speciale hygiënische maatregelen van toepassing zijn op de polikliniek en functieafdelingen.

Voor de huisartsenpraktijk geldt dat speciale maatregelen niet geïndiceerd zijn bij patiënten met (verdenking op) BRMO-dragerschap.