CMV

Serologisch onderzoek

Dit is in de praktijk de meest gebruikte methode. Men bepaalt IgG en IgM antistoffen met behulp van een EIA techniek. Daarnaast kan de aviditeit van de IgG antistoffen worden bepaald. Bij een primaire infectie zijn de IgG antistoffen laag avide (weinig specifiek); de aviditeit is negatief. Bij een in het verleden doorgemaakte CMV infectie zijn de IgG antistoffen zeer specifiek; de aviditeit is positief.

IgG

IgG aviditeit

IgM

Interpretatie

negatief

-

negatief

Geen infectie gehad

negatief

-

positief

Vroege infectie; onderzoek na 2 tot 4 weken herhalen om IgG seroconversie aan te tonen.

Kan ook aspecifieke IgM reactie zijn

positief

negatief

positief

Primaire infectie

positief

positief

positief

In verleden doorgemaakte infectie met aspecifieke IgM reactie

positief

positief

negatief

In het verleden doorgemaakte infectie. Immuun; tenzij immuun gecompromitteerd

Uitgebreidere tabel

 

PCR

De kwalitatieve PCR is met name van belang bij het vaststellen van een congenitale infectie (urine of een keeluitstrijk)
Kwantitatieve PCR op plasma wordt, net als voorheen de pp65 antigeentest, gebruikt voor het vervolgen van de respons op antivirale therapie en wordt uitsluitend klinisch toegepast. Deze bepaling kan ook worden toegepast op het hielprikkaartje (Guthrie-kaartje) voor vast stellen van congenitale CMV. Ook kan met de PCR een reactivatie worden aangetoond bij een immuungecompromiteerde patiënt.

Bijzondere situaties

Zwangeren
Hoewel bij een niet te verwaarlozen aantal zwangeren de kans bestaat op een intra-uteriene infectie, met daaraan verbonden een hoog risico voor aangeboren defecten, bestaat geen consensus om zwangeren routinematig te screenen op CMV.
HIV-geïnfecteerden
Wanneer een patiënt anti-HIV positief wordt bevonden, dient deze zo snel mogelijk gescreend te worden op CMV antistoffen. De IgG/IgM negatieven lopen een verhoogde kans op primaire infectie door onbeschermd seksueel contact: tot 40% homoseksuele mannen scheiden het virus uit via semen of speeksel.
De diagnose "acute CMV infectie" is uitsluitend te stellen middels het aantonen van CMV-DNA in plasma (m.b.v. PCR).