Darmparasieten

Interpretatie resultaten

Entamoeba histolytica
E. histolytica amoeben in de histolytica-vorm wijzen op amoeben-dysenterie. E. histolytica cysten zijn niet bewijzend voor amoeben-dysenterie en kunnen ook gevonden worden bij asymptomatische dragers.

Giardia lamblia
Giardia lamblia-infecties kennen een prepatente periode van 2-3 weken, dat wil zeggen dat pas 2-3 weken na de besmetting Giardia-cysten in de faeces aantoonbaar zijn. De incubatietijd van deze infectie varieert van 5-15 dagen. Er is dus soms een periode, waarin wel klachten bestaan, maar geen cysten in de faeces aantoonbaar zijn. Bekend is dat Giardia-cysten soms intermitterend worden uitgescheiden.

Dientamoeba fragilis
Wordt door sommigen aangemerkt als mogelijke veroorzaker van chronische buikklachten waarbij nogal eens peri-anale jeuk wordt gemeld. Indien bij herhaling Dientamoeba fragilis wordt gevonden en geen “echte pathogeen” dan zou  behandeling wellicht te overwegen zijn.

Proglottiden
Proglottiden zijn segmenten van lintwormen en zijn bewijzend voor een Taenia-infectie.