Darmparasieten

Zie specifieke parasiet / ziektebeeld

Behandelen, ja of nee ?

Entamoeba histolytica

  • dysenterie met bloederige diarree: altijd behandelen
  • asymptomatische cystendragers: in Nederland is behandeling gebruikelijk.


Giardia lamblia: behandelen.

Cryptosporidium

  • immuuncompetente patiënten: in de regel geen specifieke therapie
  • HIV-seropositieven en AIDS-patiënten: overleg met arts-microbioloog.


Dientamoeba fragilis:
uitsluitend therapie overwegen bij aanhoudende klachten zonder aanwijsbare oorzaak.

Ascaris lumbricoides: behandelen gezien de neiging van deze wormen in het lichaam te gaan zwerven.

Trichuris trichiura: alleen zware infecties behandelen.

Enterobius (Oxyuris) vermicularis
: behandelen.

Mijnwormen:
lichte infecties behoeven geen behandeling.

Strongyloides stercoralis:
behandelen in verband met mogelijke complicaties bij weerstandsverlagende factoren (b.v. corticosteroïd-therapie).

Schistosoma: behandelen.

Voor informatie over het nut van behandelen van Blastocystis hominis kunt u hier een artikel downloaden.