Exanthema subitum / Roseola infantum / 6e ziekte

SEROLOGIE

Aantonen van een seroconversie of 4-voudige titerstijging van IgG tesamen met IgM antistoffen bevestigt de diagnose. Dit wordt in de praktijk gezien het milde beloop meestal niet gebruikt.

PCR

In gevallen van encephalitis kan het wenselijk zijn om door middel van PCR op liquor de aanwezigheid van HHV-6 DNA aan te tonen.