Faryngitis

Indicaties voor microbiologische diagnostiek zijn:

 • Bevestiging van de diagnose streptokokken faryngitis
 • Verdenking op een bijzondere verwekker (difterie, gonokokken, Lues)
 • Eventueel bij epidemieën van infecties met hemolytische streptokokken van groep A, in verband met eventueel te nemen maatregelen

Welke onderzoeken aan te vragen?

BIJ VERDENKING OP

ONDERZOEK

streptokokken-faryngitis

keelkweek op hemolytische streptokokken groep A*
(Streptococcus pyogenes)

Difterie

kweek, na overleg met arts-microbioloog **

Gonokokken-faryngitis

PCR

Lues

lues-serologie

EBV

serologie

CMV

serologie

herpes simplex

virus-PCR

andere virussen

PCR en/of serumpaar

*Serologie (AST en anti-DNase B) is niet geschikt voor het stellen van de diagnose acute streptokokken faryngitis, antistofvorming komt pas na 1 tot 2 weken op gang. Serologische diagnostiek speelt wel een belangrijke rol bij het stellen van de diagnoses acuut reuma en van post-streptokokken glomerulonefritis.
**Difterie is gezien de hoge vaccinatiegraad in Nederland zéér zeldzaam. Voor de kweek van Corynebacterium diphteriae zijn speciale kweekmedia noodzakelijk.

Afnemen materiaal
Keelkweek op hemolytische streptokokken:

 • Nodig: Transswab
 • met wattendrager tonsillen en verhemelteboog afstrijken
 • wattendrager in houder met transportmedium plaatsen
 • N.B.: kweek niet afnemen kort na gebruik van gorgeldrankjes, zuigtabletten e.a.


PCR op Herpes simplex of andere virussen:

 • Nodig: Transswab
 • Met wattenstok tonsillen en verhemelteboog afstrijken
 • wattendrager in houder met transportmedium plaatsen

 

 

 

 

 

Sneltest op RSV en  influenzavirus:
Voor afname:

 • Nodig: Transswab
 • hoofd van het kind laten immobiliseren door een ouder of een assistent(e)
 • de flexibele wattendrager over de neusbodem diep naar binnen schuiven tot aan de farynxwand
 • wattendrager ronddraaien
 • Met wattenstok tonsillen en verhemelteboog afstrijken
 • wattendrager in houder met transportmedium plaatsen

Gram-preparaat keeluitstrijk op angina van Plaut-Vincent

 • met wattendrager materiaal van het beslag afnemen
 • wattendrager uitstrijken op objectglaasje (evt. 2 stuks)
 • aan de lucht drogen
 • verzenden in daarvoor bestemd objectglaaskokertje

Interpretatie resultaat streptokokken-kweek

 • het isoleren van (veel) hemolytische streptokokken groep A uit de keel sluit een mononucleosis infectiosa niet uit
 • sporadische of enkele hemolytische streptokokken groep A vindt men ook veelvuldig bij personen zonder enige klachten, met name bij kinderen maken hemolytische streptokokken groep C of G deel uit van de normale keelflora; incidenteel kunnen deze bacteriën een rol spelen bij acute faryngitis