Helicobacter pylori (update aug 2018)

Diagnose en behandeling; document regio Rivierenland

 

Indicaties

  • gastritis (type B: antrum gastritis)
  • ulcus ventriculi
  • ulcus duodeni
  • vervolgen van de therapie

Onderzoek is te overwegen bij eerste graads familieleden en gezinsleden van patiënten met een H. pylori infectie.

Faeces antigeen test

Deze antigeen test is betrouwbaar voor het aantonen van een infectie met H. pylori: Insturen materiaal: voor het aanvragen van de test kunt u faeces insturen met behulp van de verzendmaterialen voor een faeceskweek. Op het aanvraagformulier dient u duidelijk aan te geven dat het om de H. pylori antigeen test in faeces gaat. Het gebruik van proton pomp remmers, bismuth preparaten 2 weken, of antibiotica 4 weken voorafgaand aan de test kan fout-negatieve resultaten geven! Bij het gebruik van H2 receptorantagonisten hoeft pas de dag voor de test gestopt te worden met het innemen van deze medicatie.

Op waterdunne faeces kan de test niet worden uitgevoerd.

Controle na een eradicatiekuur: de test kan ook gebruikt worden voor controle na een eradicatiekuur. Voor controle na een eradicatiekuur moet er 4 weken zitten tussen het voltooien van de behandeling en het insturen van het faecesmonster. Voorheen werd een langer interval aangehopuden maar op basis van recenter inzicht is deze wachtperiode aanzienlijk ingekort.

Kweek

Kweek op H. pylori wordt verricht van een maagbiopt, afgenomen door de gastro-enteroloog. De kweek heeft als voordeel dat een gevoeligheidsbepaling mogelijk is. Dit is van belang omdat resistentie van H. pylori voor sommige antibiotica is geconstateerd.

Eventueel Serologie

IgG antistoffen blijven aantoonbaar zolang een infectie aanwezig is. De voorspellende waarde van een negatief serologisch resultaat is hoog. We adviseren niet langer om serologie te gebruiken voor het vervolgen na therapie. Hoewel er studies zijn die laten zien dat er een daling in de antistof titer optreedt na behandeling zijn er ook studies die laten zien dat er een grote spreiding is tussen patiënten. Er is een grote variatie in de hoogte van de antistoffen en of deze dalen na verdwijnen van de infectie tussen patiënten.

Voor de uitslagen van Ziekenhuis Gelderse Vallei, Rijnstate en Slingeland geldt: Een waarde van >1,1 U/ml wordt als positief gerapporteerd. De maximale waarde van de testuitslag is 8 U/ml en een verschil in waarde van 40% daling werd voorheen als passend bij klaring van de infectie gezien mits dit tussen de 3,5 en 9 maanden herhaald was.

Voor de uitslagen van Ziekenhuis Rivierenland geldt: Een waarde van >15 U/ml wordt als positief gerapporteerd. De maximale testuitslag is 390 U/ml en voorheen werd een daling in titer van 30% in een monster dat 3,5 - 9 maanden later was afgenomen geinterpreteerd als passend bij een succesvolle therapie.

Ureumademtest

Voor beschikbaarheid van de ureumademtest kan het beste contact opgenomen worden met de nucleair geneeskundige of afdeling MDL in uw regio.