Hepatitis A

Aantonen van virus in faeces is in de praktijk niet gebruikelijk.

Serologisch onderzoek

Voor een compleet beeld is bepaling van Ig-totaal (IgG + IgM) en IgM-antistoffen tegen hepatitis A nodig.

Er bestaan grote verschillen tussen hepatitis A en E enerzijds, en hepatitis B, C en D  anderzijds, wat betreft prognose en consequenties, zowel voor de patiënt zelf als voor zijn omgeving. 

Ig-totaal

IgM

interpretatie

-

-

Geen infectie met HAV,
of zeer vroeg stadium

NIET IMMUUN

+

-

Lang geleden HAV-infectie gehad of reconvalescent of gevaccineerd

IMMUUN

-

+

+

+

Vroege acute infectie (zeldzaam)!

Acute infectie

FAECES INFECTIEUS
tot 1 week na het ziek worden