Hepatitis C (update 15-12-2013)

Kweek is niet mogelijk
SEROLOGIE

Het HCV is nog maar relatief kort bekend. Mede daardoor maar ook vanwege het grillige beloop van de infectie is het niet mogelijk een duidelijk schema te presenteren waarin het beloop van de verschillende HCV markers zijn afgebeeld.
Het onderzoek op hepatitis C geschiedt in twee fasen:
•screenen: met behulp van anti-HCV 
•confirmatie: van alle positieven wordt met behulp van een immunoblot de specificiteit van de antistoffen bevestigd. Daarnaast wordt onderzocht of er persisterende viraemie aanwezig is (HCV-RNA in EDTA bloed).
Het onderzoek wordt alleen als positief geïnterpreteerd als ook de confirmatie positief is uitgevallen.
In geval van persisterende viraemie (HCV-RNA positief) is het aan te raden de patiënt te verwijzen naar de internist of maag-darm-lever arts voor behandeling.

Interpretatie
In de acute fase van hepatitis C heeft niet meer dan 60-70% van de patiënten anti-HCV antistoffen
•Een negatieve anti-HCV reactie sluit een HCV-infectie niet uit.
•Gemiddeld duurt het 12 weken (7-31 weken) voordat anti-HCV aantoonbaar is.
•Het is noodzakelijk om bij ernstige verdenking op hepatitis C een patiënt tot een half jaar na de acute fase te vervolgen. Binnen deze periode lijkt nagenoeg 100% van de patiënten positief te worden.
•HCV-RNA is vrijwel altijd aantoonbaar in de acute fase van een HCV-infectie (1-3 weken na besmetting).

Een positieve anti-HCV reactie wijst in het algemeen op een HCV-infectie, maar een actieve HCV-infectie is niet bewezen. Ter overweging van therapie is bevestiging nodig door het aantonen van HCV-RNA met een PCR (polymerase chain reaction). Deze reactie is met name van belang bij de selectie van patiënten voor therapie en het vervolgen ervan.

Alleen een acute vorm van hepatitis C is meldingsplichtig volgens de Wet Publieke Gezondheid.