Hepatitis G

Kweek en serologie zijn (nog) niet mogelijk

MOLECULAIRE DIAGNOSTIEK
PCR-bepaling is mogelijk in gespecialiseerde centra. Routine onder¬zoek naar HGV is niet zinvol omdat de associatie met ziekte ontbreekt.