herpes genitalis

Microbiologische diagnostiek

Indicaties

  • Verdachte laesies bij zwangere vrouwen. Ook wanneer klinisch de diagnose zeker lijkt is virologische bevestiging noodzakelijk vanwege de consequenties (eventueel primaire sectio caesarea).
  • Alle gevallen waarin getwijfeld wordt aan de diagnose.
  • Wanneer er bij de zwangere durante partu verdachte laesies aanwezig zijn dient bij de neonaat na 24-48 uur post partum materiaal voor onderzoek worden afgenomen van de orofarynx en conjunctivae.

Methode

  • voor het afnemen handschoenen aan
  • de bodem van de laesie afstrijken met een Transswab (cellen verkrijgen)
  • wattenstokje in de houder brengen en afbreken
  • naar het laboratorium verzenden