HIV

Antistoffen / antigeen in serum middels ELISA

Bij verdenking op een HIV infectie wordt er in serum gezocht of antistoffen tegen en /of antigeen van HIV aanwezig is. Deze test is zeer gevoelig; een negatieve uitslag (niets aantoonbaar) sluit een HIV infectie vrijwel zeker uit. Een uitzondering moet gemaakt worden voor een heel vroege fase van besmetting; op dat moment zijn er nog geen antistoffen en antigeen aantoonbaar. Bij een negative testuitslag en een hoge verdenking op een acute HIV infectie is het raadzaam om ook een virale load bepaling te laten verrichten. Middels PCR techniek wordt er dan gekeken of er HIV rna aanwezig is. Voor dit onderzoek is EDTA plasma nodig.

Antistoffen in serum middels western blot

Zodra een HIV ELISA uitslag positief is zal met behulp van het resterende serum een westen blot test worden verricht. Dit is een confirmatietest van de ELISA. Wij adviseren om de patient pas op de hoogte te brengen van de HIV uitslag zodra de western blot uitslag bekend is. Dit voorkomt dat een patient in spanning zit vanwege een positieve screeningstest die later niet bevestigd kan worden door de confirmatietest (fout positieve screening).

Soms is de uitslag van de screeningstest zwak positief en blijkt de confirmatietest ook negatief. In deze gevallen zullen wij u vragen om alsnog EDTA plasma in te sturen voor een HIV rna PCR. In enkele gevallen (vroege infecties) is de screeningstest zwak positief, de confirmatie test negatief maar blijkt er middels PCR wel degelijk sprake te zijn van een HIV infectie.

HIV rna in EDTA plasma

Deze test wordt soms gebruikt als confirmatietest, soms als screening in een heel vroeg stadium van de infectie. Meestal wordt het gebruikt bij bekend HIV positieve patienten die hiervoor therapie ontvangen. De virale load geeft een indicatie over het wel of niet aanslaan van de therapie.