Hymenolepis nana

Verwekkers:

  • Hymenolepis nana

Afname

PARASITOLOGISCH ONDERZOEK

Principe

De diagnose van een belangrijk aantal parasitaire darminfecties (Giardia lamblia, Cryptosporidium, Dientamoeba fragilis en Entamoeba histolytica)  berust op het aantonen van de ziekteverwekker in de faeces met behulp van de Triple Faeces Test (TFT).  

De TFT methode wordt op de lokaties Doetinchem en Ede verricht.
SVP op aanvraag vermelden als er sprake is van:

Verblijf in de (sub)tropen

  • Adoptie
  • Eosinofilie of verhoogd IgE
  • Immuun gecompromitteerde patiënt
  • Expliciete aanvraag  op wormen en wormeieren

 

Het is dus van groot belang om bij verdenking op worminfecties dit aan te geven op het aanvraagformulier. Ook een verblijf op bezoek aan de (sub)tropen dient nadrukkelijk te worden genoteerd.

Interpretatie resultaten

Entamoeba histolytica
E. histolytica amoeben in de histolytica-vorm wijzen op amoeben-dysenterie. E. histolytica cysten zijn niet bewijzend voor amoeben-dysenterie en kunnen ook gevonden worden bij asymptomatische dragers.

Giardia lamblia
Giardia lamblia-infecties kennen een prepatente periode van 2-3 weken, dat wil zeggen dat pas 2-3 weken na de besmetting Giardia-cysten in de faeces aantoonbaar zijn. De incubatietijd van deze infectie varieert van 5-15 dagen. Er is dus soms een periode, waarin wel klachten bestaan, maar geen cysten in de faeces aantoonbaar zijn. Bekend is dat Giardia-cysten soms intermitterend worden uitgescheiden.

Dientamoeba fragilis
Wordt door sommigen aangemerkt als mogelijke veroorzaker van chronische buikklachten waarbij nogal eens peri-anale jeuk wordt gemeld. Indien bij herhaling Dientamoeba fragilis wordt gevonden en geen “echte pathogeen” dan zou  behandeling wellicht te overwegen zijn.

Proglottiden
Proglottiden zijn segmenten van lintwormen en zijn bewijzend voor een Taenia-infectie.