Impetigo

Wat is impetigo?

Bullae of vesiculae, later crustae. Oppervlakkig en geen littekens na genezing. Komt meestal voor bij kinderen, soms bij neonaten: impetigo neonatorum. Vaak is het een gevolg van slechte hygiëne.