Influenza (update 1-3-2016)

Influenza diagnostiek:

PCR; iedere werkdag (gedurende het griepseizoen) wordt de influenza PCR verricht. Hiervoor kan ingestuurd worden een keeluitstrijk, sputum of BAL.

Serologie; eventueel kan gebruik gemaakt worden van serologische diagnostiek. Hiervoor zijn echter echter 2 serum monsters nodig met een tussenpoos van enekel weken van elkaar afgenomen. Dan kan achteraf gesteld worden of er sprake was van een influenza infectie of niet. Bij voorkeur PCR gebruiken, zeker in de acute fase.