Lupus erythematodes

AUTO-ANTISTOFFEN
Een screening op SLE gebeurt met het testen op de aanwezigheid van anti-nucleaire antistoffen (ANA) in het bloed. Deze antistoffen worden ook in lage titers bij gezonde (met name oudere) mensen aangetroffen, en komen ook bij andere auto-immuunziekten voor. Daarom wordt het serum bij bevinding van ANA getitreerd en enkel bij een titer>1:80 nader getypeerd (tegen welke kernbestanddelen ANA zijn gericht).

SLE IN DE HUISARTSENPRAKTIJK
Het stellen van de diagnose en het instellen van de therapie gebeurt in de regel door de specialist. De differentiaal diagnose is uitermate complex omdat de ziektebeelden elkaar overlappen, zowel klinisch als serologisch.
Niettemin kan indien gewenst, de eerste aanzet voor onderzoek op SLE (RA serologie en ANA bepaling) al in de huisartsenpraktijk geschieden.


Tabel ENA-antistoffen en auto-immuunziekten
ENA-SPECIFICITEIT    BELANG VOOR DIAGNOSE    ZIEKTE WAARMEE GEASSOCIEERD
Sm    +    SLE
(U1)RNP
    SLE, MCTD (mixed connective tissue disease)

(Ro)SSA
    SLE, syndroom van Sjögren, neonatale lupus

(La) SSB
(Topo-isomerase I)
    SLE, syndroom van Sjögren, neonatale lupus
Scl-70
+    Systemische sclerose

(Hystidil-tRNA synthetase) Jo-1
+    Polymyositis