Norwalk-like virus (Norovirus)

Het aantonen van het Noro-virus in de faeces berust op het aantonen van RNA met behulp van de PCR.

NB: De virale verwekkers (rotavirus, adenovirus en norovirus) worden niet automatisch gedetecteerd in het laboratorium. De aanvrager dient dit op het formulier te vermelden