Prostatitis (update 6-2-2014)

Verwekkers:

  • Escherichia coli
  • Proteus
  • Klebsiella
  • Pseudomonas
  • micro-organisme

Afname

 

Voor bacteriologisch onderzoek dienen we materiaal van de prostaat te verkrijgen. Een optimaal onderzoek bestaat uit gefractioneerd urineonderzoek (de klassieke drie-glazen-proef). Maar velen vinden dit te omslachtig en/of patiëntonvriendelijk. Als alternatief kan urine na prostaatmassage of semen worden ingezonden.
Instructie voor patiënt (steriele container meegeven)

- bij voorkeur uitvoeren in de ochtend
- geheel uitplassen
- glans reinigen met water uit de kraan
- glans afdrogen met toiletpapier
- masturberen
- ejaculaat opvangen in steriele container
- naam op het etiket van de container schrijven
- materiaal nog dezelfde dag afgeven bij het laboratorium

Invullen aanvraagformulier

Naast het invullen van administratieve gegevens van de patiënt is het volgende van belang:
- gewenst onderzoek aankruisen, in de regel: 'banale kweek'
- klinische gegevens
- eventuele verdenking op prostatitis altijd vermelden.
- antibioticumgebruik (ook wat gebruikt gaat worden)
- aard materiaal: urine, mid-stream urine, urine na prostaatmassage e.a.
- aanwezigheid van een urinekatheter
- datum van afnemen

Voor het bacteriologisch onderzoek is belangrijk te weten of het gaat om een patiënt met klachten, om een controle of om een situatie zonder (specifieke) klachten.

Bewaren en verzenden urine / semen

Voor optimale resultaten dient urine voor bacteriologisch onderzoek nog dezelfde dag op het laboratorium te arriveren. Is dit niet mogelijk? Dan de urine koelen bij 4 graden Celcius en de volgende dag verzenden naar het medisch microbiologisch laboratorium. Het versturen van urinekweken per post is niet optimaal.