Pyelonefritis (update 16-10-2013)

Verwekkers:

  • Escherichia coli
  • Proteus
  • Klebsiella
  • Pseudomonas
  • micro-organisme

Afname

Invullen aanvraagformulier

Naast het invullen van administratieve gegevens van de patiënt is het volgende van belang:
- gewenst onderzoek aankruisen, in de regel: 'banale kweek'
- klinische gegevens
- eventuele verdenking op prostatitis altijd vermelden.
- antibioticumgebruik (ook wat gebruikt gaat worden)
- aard materiaal: urine, mid-stream urine, urine na prostaatmassage e.a.
- aanwezigheid van een urinekatheter
- datum van afnemen
Voor het bacteriologisch onderzoek is heel belangrijk te weten of het gaat om een patiënt met klachten, om een controle of om een situatie zonder (specifieke) klachten.

Bewaren en verzenden urine / semen

Voor optimale resultaten dient urine voor bacteriologisch onderzoek nog dezelfde dag op het laboratorium te arriveren. Is dit niet mogelijk? Dan de urine koelen bij 4 graden Celcius en de volgende dag verzenden naar het medisch microbiologisch laboratorium. Het versturen van urinekweken per post is niet optimaal.