Richtlijnen (update 18-4-2016)

Met ingang van 1 januari 2014 moeten alle ziekenhuizen, op last van IGZ, een functionerend Antibiotic Stewardship team hebben, het zogenaamde A-team.

Dit is gebaseerd op een advies van de SWAB aan IGZ.

IGZ heeft dit advies integraal over genomen.

In 2007 heeft SHEA al een richtlijn opgesteld over Antibiotic Stewardship.

In NL is er een initiatief van Eursafety op gebied van antibiotic stewardship.

Australische initiatieven.

Eigen presentatie over AS

Op 12 december 2013 heeft Bruins Slot een verzoek ingediend bij de minister om ziekenhuizen te houden aan de formatie arts-microbioloog ten behoeve van HIP en A team.

Op 13 december 2013 heeft IGZ een rapport gepubliceerd en met een begeleidende brief naar alle ziekenhuizen gestuurd. Het rapport heet "Keten van infectiepreventie in ziekenhuizen breekbaar:meerdere zwakke schakels leiden tot onveilige zorg" en beschrijft het toetsingskader en handhavingsplan van de IGZ.

ESCMID website over antibiotic stewardship (ESGAP = ESCMID Study Group for Antibiotic Policies)

Practical Booklet Guide to Antimicrobial Stewardship in Hospitals

Richtlijnen uit UK: UK 5 Year Antimicrobial Resistance Strategy 2013 to 2018

WHO rapport "Antimicrobial resistance: global report on surveillance"

Duitse richtlijn met advies 0,5 FTE A team per 250 bedden

Amerikaanse initiatieven:
White House National Strategy for Combating Antibiotic Resistant Bacteria (CARB)
Task Force for Combatting Antibiotic Resistant Bacteria

Nieuwe IDSA guideline over Antibiotic Stewardship (april 2016)

AMR Review