Rotavirus

MICROBIOLOGISCHE DIAGNOSTIEK

Indicatie voor onderzoek op Rotavirussen

  • diarree bij kinderen
  • onverklaarbare dunne diarree in de wintermaanden bij oudere kinderen en volwassenen, met name bejaarden

    Het aantonen van Rotavirus in de faeces berust op het aantonen van virus-antigeen. Daarom is de uitslag in principe nog dezelfde dag bekend.
    Inzenden: “gewoon” faecesmonster.