Rotavirus

ETIOLOGIE

Het Rotavirus is een RNA-virus met een karakteristieke radspaak structuur. Er zijn verscheidene serotypen bekend.

SYMPTOMATOLOGIE / EPIDEMIOLOGIE

Pasgeborenen zijn meestal weinig ziek (reden onbekend, passieve immuniteit?).

Rotavirussen kunnen bij baby’s en jonge kinderen (6-24 maanden oud) een matige tot ernstige diarree veroorzaken:
incubatieperiode: ca 48 uur
meestal in de wintermaanden (december t/m mei)
soms plaatselijke epidemieën (ziekenhuizen, kinderdagverblijven, gezinnen)

Doordat er verscheidene serotypen bestaan, kan een kind meer dan één keer een Rotavirus-infectie doormaken.
Soms treden Rotavirus-infecties op bij andere leeftijdsgroepen, m.n. bij patiënten onder immunosuppressiva.
De infectie wordt ook overgebracht door oudere kinderen en volwassenen zonder symptomen: behalve faecaal-oraal, mogelijk ook faecaal-respiratoir.