Rotavirus

THERAPIE

Symptomatisch: vocht-suppletie (ORS). Bij uitdrogingsverschijnselen opnemen.