Rubella / Rode hond

Kweek op rubella virus is omslachtig en tijdrovend. PCR op rubellavirus kan verricht worden op speeksel, keeluitstrijk of urine en is bewijzend voor een rubella-infectie. Deze test is echter alleen in gespecialiseerde laboratoria beschikbaar. De meest praktische methode voor de diagnostiek is serologie. Hierbij worden IgG en IgM antilichamen aangetoond met behulp van een EIA (enzym immuno-assay). Ongeveer 4 dagen na het begin van de huiduitslag verschijnen de specifieke IgM antistoffen, vrijwel direct gevolgd door IgG antistoffen.
Rubella is een meldingsplichtige ziekte en wordt aangegeven door het laboratorium en behandelend arts nadat de infectie is aangetoond (IgM tegen rubella of rubellavirus PCR positief op speeksel of urine).

INDICATIES

Primiparae waarvan de anti-rubella status niet bekend is.
Niet-zwangeren in de geslachtsrijpe leeftijd wanneer de immuunstatus onbekend is.
Bevestiging van de klinische diagnose rubella. In dat geval tevens IgM antistoffen aanvragen.

INTERPRETATIE

Postnatale rubella

  • Een positieve anti-rubella IgG wijst op immuniteit.
  • Een positieve anti-rubella IgM in een enkel serum monster, afgenomen tenminste 5 dagen na het uitbreken van het exantheem, duidt op een acute c.q. recente infectie.
  • Een IgG titerstijging (4-voudig) in een serumpaar, waarvan het tweede serummonster minimaal 2 weken na het eerste is afgenomen, duidt op een recente rubella infectie.


Congenitale rubella

  • Anti-rubella IgM in navelstreng bloed is bewijzend voor een congenitale rubella infectie.