Schistosomiasis / Bilharzia (update 14-10-2014)

Microscopie feces of urine:
De diagnose kan gesteld worden middels het aantonen van eieren in feces of urine. Bovendien kan gezien worden of eieren dood of levend zijn.
Serologisch onderzoek:
Indien eerder genoemde directe diagnostiek geen eieren laat zien en de verdenking op Schistosomiasis toch erg hoog is kan aanvullend serologisch onderzoek worden verricht. Hierbij kunnen antistoffen gericht tegen eieren en / of worm worden aangetoond.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: het duurt minstens 6 weken na infectie voordat eieren aantoonbaar zijn in urine / feces of antistoffen in serum. Diagnostiek binnen 6 weken na besmetting is dus niet zinvol.

Verdenking Schistosoma haematobium infectie: urine insturen voor onderzoek; voor plassen patient bijvoorbeeld laten touwtje springen zodat eieren die nog net vastzitten aan de blaaswand los komen en mee worden uitgeplast.

Verdenking Schistosoma mansoni / japonicum infectie: bij voorkeur rectumbiopt (ventraal afgenomen) of feces insturen.

Controle na therapie: praziquantel doodt alleen de volwassen wormen en heeft geen invloed op de reeds geproduceerde eieren. Het is daarom pas 6 weken na behandeling zinvol om urine of feces in te sturen voor directe diagnostiek. Indien met serologisch onderzoek Schistosomiasis is aangetoond, en de patient adequaat is behandeld, is verder serologisch onderzoek niet zinvol. Antistoffen kunnen tot jaren na infectie en behandeling aantoonbaar blijven.