Sinusitis

Een neuskweek geeft geringe informatie over de verwekker van de acute sinusitis. Kweek neus is niet geïndiceerd.