STEC (shigatoxine vormende E coli) (update juli 2018)

Escherichia coli kan verschillende pathogeniciteits- genen bezitten waardoor deze bacterie ziekte bij de mens kan veroorzaken vanuit de darm. Afhankelijk van de aanwezig virulentie genen wordt het subtype E.coli benoemd. Bekend zijn de EHEC en STEC uitbraken gerelateerd aan besmet voedsel waarbij ook hemolytisch uraemisch syndroom (HUS) gezien wordt bij de patiënten.

In verband met het op tijd signaleren van uitbraken is de Shiga-toxine producerende e coli (STEC) is al sinds 1999 een meldingsplichtige ziekte groep B2 (Arts en laboratorium doen beiden een melding binnen 24 uur). De diagnostiek in het verleden op kweek maar tegenwoordig op moleculaire detectie van pathogeniciteits genen in de feces. Naar aanleiding van een recent Nederlands onderzoek zijn de criteria voor de meldingsplicht herzien.

Voor meer informatie kunt u de LCI-richtlijn raadplegen

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/shigatoxineproducerende-ecoli-stec-infectie#risicogroepen

De laboratoria van MMMIG hebben het diagnostisch protocol herzien zodat de criteria voor de meldingsplicht gevolgd kunnen worden. Per 1 augustus 2018 wordt een monster dat is aangevraagd op STEC onderzocht op de aanwezigheid van stx1 en stx2 genen met PCR. De uitslag volgt op werkdagen meestal binnen 48 uur na ontvangst van het materiaal op het laboratorium. Als er een stx1 gen gevonden wordt, volgt er een aanvullende bepaling op andere virulentie factoren als het eae gen. Een bacteriële kweek zal alleen nog worden ingezet in het kader van een uitbraak.

Als de uitslag past binnen de meldingsplicht criteria dan vermelden wij dit duidelijk op de uitslag. De aanvragend arts kan dan een melding doen bij de infectieziekten afdeling van de GGD.

De criteria voor de meldingsplicht bevatten onder andere de klinische symptomen van de patiënt. Wilt u deze dus invullen bij de aanvraag?

Secundaire preventie en bronopsporing is belangrijk. Als er een stx2 gen wordt aangetoond of een stx1 gen in combinatie met het eae-gen dan valt dit onder de melding plichtige bevindingen. Dat wordt dan ook duidelijk op de uitslag vermeld!