Streptococcus pyogenes infecties (update 6-4-2016)

Verwekkers:

  • Streptococcus pyogenes

Afname

Voorbereiding


Benodigd materiaal

- afnameset voor banale kweek, met naam, geboortedatum, afdeling patiënt en afnameplaats
- ingevuld aanvraagformulier
- zo nodig spuit en naald met naam, geboortedatum, afdeling patiënt en afnameplaats
- zo nodig glaasje en koker met naam, geboortedatum, afdeling patiënt en afnameplaats
- zo nodig steriel kweekpotje met naam, geboortedatum, afdeling patiënt en afnameplaats

Werkwijze

- patiënt informeren
- handen desinfecteren met handalcohol, indien visueel verontreinigd eerst wassen
- wattenstokje ( Sigma ESwab (Copan)) steriel uit verpakking halen
- wattenstokje op de te kweken plek ronddraaien
- dop van transportmedium verwijderen
- wattenstokje in transportmedium steken

Let op: van wattenstok kunnen we geen Gram-kleuring verrichten. Is dit toch gewenst? Dan met apart wattenstokje pus dun op glaasje smeren ter grootte van een stuiver. Glaasje niet fixeren en in kokertje insturen.

Bij duidelijke aanwezigheid van pus:

- enkele ml pus opzuigen in spuit
- naald verwijderen, naaldhoes op uiteinde van spuit doen
- deze spuit insturen

Bij aanwezigheid van een drain:

- vocht uit drainopvangzak opvangen in steriel kweekpotje

Rijnstate: Kweek naar labverzamelpunt op etage brengen, overdag buisje in bak voor MIL deponeren, 's Avonds en 's nachts buisje in koelkast bewaren.
Zevenaar:
Kweek naar labverzamelpunt (koelkast) op eerste etage, ’s morgens voor 10:30 uur naar laboratorium brengen. Buiten openingstijden labbuisjes in koelkast op afdeling bewaren.
Ede:
Kweek naar labverzamelpunt brengen op C1 / eerste etage geel. 's avonds en 's nachts buisje in koelkast.
Tiel:
Kweek naar labverzamelpunt brengen op eerste etage. 's avonds en 's nachts buisje in koelkast bewaren.
Doetinchem:
Kweek naar laboratorium verzamelpunt brengen. 's avonds en 's nachts buisje in koelkast bewaren.

Toelichting

Het doel van een wondkweek is onderzoek op de aanwezigheid van pathogene micro-organismen en een gevoeligheidsbepaling van deze micro-organismen.

Vermelden op aanvraagformulier:
- patiëntgegevens (naam, geboortedatum, adres, patiëntnummer, BSN)
- aanvragend arts (naam, locatie, afdeling)
- klinische gegevens
- antibioticagebruik
- aard materiaal, plaats van de wond
- datum + tijdstip afname materiaal
- telefoonnummer afdeling

Duur onderzoek:
- Banale kweek: 3 dagen
- Gist: 3 dagen
- Schimmel: 3 weken
- Actinomyces: 1 week
- TBC-kweek: 6 weken
- TBC-DNA: 2-5 dagen