Strongyloides stercoralis (update 14-10-2014)

MICROSCOPIE:
Middels microscopisch onderzoek op feces kunnen Strongyloides larven worden aangetoond (Baermann methode). Hiervoor is het essentieel dat het onderzoek plaats vindt op verse feces die binnen 1 uur na productie op het laboratorium wordt gebracht. Hoe langer het duurt voordat de feces wordt aangeleverd voor onderzoek hoe lager de sensitiviteit van deze test zal zijn. Daarintegen neemt de sensitiviteit toe als er meerdere feces monsters, geproduceerd op verschillende dagen, worden ingeleverd. Daarom wordt geadviseerd om 3 verschillende feces monsters in te sturen. Indien bij het microscopisch onderzoek levende larven worden gezien is dat bewijzend voor een actieve infectie. Het onderzoek kan iedere werkdag worden verricht.

SEROLOGIE:
Tijdens een infectie maakt het lichaam antistoffen tegen Strongyloides wormen; deze kunnen in het serum worden aangetoond. In sommige populaties komen infecties met Strongyloides op jonge leeftijd veelvuldig voor. De aanwezigheid van antistoffen tegen Strongyloides bij volwassenen uit deze bevolkingsgroep wil niet zeggen dat er een actuele infectie gaande is. (zie tabel hieronder)
De gevoeligehid van serologisch onderzoek is hoog; indien een infectie met een hoge mate van zekerheid moet worden uitgesloten (bv voorafgaand aan chemotherapie of gebruik biologicals) dan is serologisch onderzoek aangewezen. Voor serologisch onderzoek wordt materiaal naar een referentielaboratorium verstuurd; het zal 1 tot 2 weken duren voordat de uitslag retour komt.

OVERIG:
Middels antigeen detectie in de feces en PCR onderzoek van de feces is Strongyloides diagnostiek ook mogelijk. Dit is echter nog geen routine diagnostiek. Verdere analyse van onderzoeksdata zal moeten uitwijzen welkde plaats deze vormen van diagnostiek gaan krijgen in de toekomst.