Toxoplasmose (update 11-11-2014)

Serologie diagnostiek

Altijd:
Toxoplasma IgM; weergegeven als negatief/dubieus/positief
Toxoplasma IgG; weergegeven als negatief of positief met een waarde in IU/ml

Soms ter bevestiging
Aviditeit IgG; die is Laag bij een recente infectie, Hoog bij een primaire infectie minimaal 4 maanden geleden

Voor specifieke vraagstellingen overleg met arts-microbioloog wat de mogelijkheden voor aanvullende diagnostiek zijn

Interpretatie

Een positieve Toxoplasma-IgM wijst niet altijd op een actieve toxoplasmose; de IgM antistoffen kunnen na een infectie langdurig aantoonbaar blijven

De uitslag wordt altijd van een commentaar voorzien. In sommige gevallen zal u verzocht worden een tweede monster na 3 weken af te nemen omdat de eerste uitslag niet conclusief was

Het meest gebruikelijke verloop van de serologische respons na een infectie is weergegeven in de onderstaande tabel