Trichuris trichiura (update 10-05-2016)

Verwekkers:

  • Trichuris trichiura

Afname

PARASITOLOGISCH ONDERZOEK

Principe

De diagnose van een belangrijk aantal parasitaire darminfecties (Giardia lamblia, Cryptosporidium, Dientamoeba fragilis en Entamoeba histolytica)  berust op het aantonen van de ziekteverwekker in de feces met behulp van de Triple Feces Test (TFT) (locatie Tiel) of middels éénmalig PCR onderzoek van de feces (locatie Ede, Rijnstate en Doetinchem). Bij de TFT wordt ook gekeken naar wormeieren. Bij de PCR moeten wormeieren apart aangevraagd worden of wordt dit onderzoek toegevoegd naar aanleiding van klinische gegevens (zie hieronder). Hiervoor is 1 feces potje voldoende.

SVP op aanvraag vermelden als er sprake is van:

Verblijf in de (sub)tropen

  • Adoptie
  • Eosinofilie of verhoogd IgE
  • Immuun gecompromitteerde patiënt
  • Expliciete aanvraag op wormen en wormeieren

Macroscopisch
Volwassen worm insturen in potje voor determinatie.

Microscopisch
Wormeieren:
1 feces potje voor onderzoek op wormeieren. Locatie Ede, Rijnstate en Doetinchem.
Triple Feces Test:
afname-setje met drie genummerde feces potjes. Locatie Tiel.

PCR (DNA detectie)
Parasieten PCR
•    Giardia lamblia
•    Cryptosporidium
•    Entamoeba histolytica
•    Na bezoek (sub)tropen Cyclospora
•    Op aanvraag Dientamoeba fragilis


Het is van groot belang om bij verdenking op worminfecties dit aan te geven op het aanvraagformulier. Ook een verblijf in de (sub)tropen dient nadrukkelijk te worden genoteerd.

Interpretatie resultaten
Entamoeba histolytica
E. histolytica amoeben in de histolytica-vorm wijzen op amoeben-dysenterie. E. histolytica cysten zijn niet bewijzend voor amoeben-dysenterie en kunnen ook gevonden worden bij asymptomatische dragers.

Giardia lamblia
Giardia lamblia-infecties kennen een prelatente periode van 2-3 weken, dat wil zeggen dat pas 2-3 weken na de besmetting Giardia-cysten in de faeces aantoonbaar zijn. De incubatietijd van deze infectie varieert van 5-15 dagen. Er is dus soms een periode, waarin wel klachten bestaan, maar geen cysten in de faeces aantoonbaar zijn. Bekend is dat Giardia-cysten soms intermitterend worden uitgescheiden.

Cryptosporidium
Infectie met Cryptosporidium veroorzaakt acute diarree die in principe zelflimiterend is. De diarree kan variëren van zeer intens en waterdun tot matig en intermitterend en gaat vaak gepaard met darmkrampen. De mate van klachten hangt onder andere af van de immuunstatus van de patiënt.

Dientamoeba fragilis
Wordt door sommigen aangemerkt als mogelijke veroorzaker van chronische buikklachten waarbij nogal eens peri-anale jeuk wordt gemeld. Indien bij herhaling Dientamoeba fragilis wordt gevonden en geen “echte pathogeen” dan zou  behandeling wellicht te overwegen zijn.

Cyclospora
Een infectie met Cyclospora kan een langdurige (1-3 maanden) diarree veroorzaken die in principe “self-limiting” is. Behandeling op geleide van de ernst van de klachten.

Wormeieren
Eventueel aanwezige wormeieren worden gedetermineerd.

Proglottiden
Proglottiden zijn segmenten van lintwormen en zijn bewijzend voor een Taenia-infectie.

Wormen
Een ingestuurde worm kan macroscopisch worden gedetermineerd.