Uretritis (update 16-10-2013)

Verwekkers:

  • Chlamydia trachomatis
  • Neisseria gonorrhoe
  • Mycoplasma genitalium

Afname

Te onderzoeken materiaal

Voor het aantonen van Chlamydia trachomatis en/of Neisseria gonorrhoe en /of Mycoplasma genitalium als verwekkers van een uretritis, kan eerste straals urine worden opgestuurd in een steriele container. Ook is het mogelijk om een urethra-uitstrijk te doen met een speciale afnameset, deze methode is sensitiever

De PCR-diagnostiek op Chlamydia en Gonorrhoe verschilt per ziekenhuis en laboratorium; er zijn verschillende afnamesets in gebruik.

Voor vrouwen
Vaginale (zelf) swab: Hiermee wordt afscheiding van zowel cervix als urethra meegenomen
Er is geen significant verschil in de PCR testresultaten wanneer de vaginale swab door patient zelf of door huisarts wordt afgenomen. Met deze afname kan betrouwbaar GO, Chlamydia, Mycoplasma en Trichomonas worden aangetoond

Sigma ESwab (Copan): 

 

Invullen aanvraagformulier

Naast het invullen van administratieve gegevens van de patiënt is het volgende van belang:
- gewenst onderzoek aankruisen, in de regel: 'banale kweek'
- klinische gegevens
- eventuele verdenking op prostatitis altijd vermelden.
- antibioticumgebruik (ook wat gebruikt gaat worden)
- aard materiaal: urine, mid-stream urine, urine na prostaatmassage e.a.
- aanwezigheid van een urinekatheter
- datum van afnemen

Voor het bacteriologisch onderzoek is heel belangrijk te weten of het gaat om een patiënt met klachten, om een controle of om een situatie zonder (specifieke) klachten.

Bewaren en verzenden urine / semen

Voor optimale resultaten dient urine voor bacteriologisch onderzoek nog dezelfde dag op het laboratorium te arriveren. Is dit niet mogelijk? Dan de urine koelen bij 4 graden Celcius en de volgende dag verzenden naar het medisch microbiologisch laboratorium. Het versturen van urinekweken per post is niet optimaal. Voor PCR diagnostiek maakt dit echter niet uit.