Vaccinatie Immunocompromised Host (update 17-12-2013)

Verwekkers:

  • geen

Technische Specificaties:

Coeliakie

Bepaling antistoffen:

  • EMA
  • TTG
  • IgA
Materiaal serum
Wijze van insturen
Bewaarcondities tot transport
Aanvraagformulier
Methode
Referentiewaarde
Frequentie
SOP nr.
Onderzoeksduur
Bijzonderheden