Vaginitis / Fluor vaginalis (niet SOA) (update 6-3-2014)

MICROBIOLOGISCHE DIAGNOSTIEK
KWEEK
banaal (o.a. op Gardnerella vaginalis) plus Candida albicans apart aankruisen

Afnemen materiaal
Wat en hoe af te nemen?
materiaal uit de fornix posterior afnemen met de wattendrager
wattendragers in transportmedium steken, stokjes afbreken
naam van patiënt en aard van materiaal op etiket schrijven
gaarne op aanvraagformulier vermelden welk(e) onderzoek(en) word(t)en gewenst.

Interpretatie kweekresultaten
"Normale fysiologische flora" betekent, dat Lactobacillus is geïsoleerd. Fluor heeft
waarschijnlijk geen microbiële oorzaak.
Candida albicans is bij veel vrouwen zonder klachten aantoonbaar. Het isoleren van
enkele Candida albicans hoeft daarom op zich geen reden voor behandeling te zijn.
Gardnerella wordt regelmatig geïsoleerd bij vrouwen zonder symptomen. Het is
gebleken dat bij vrouwen mèt klachten
vaker véél Gardnerella wordt geïsoleerd
naast Gardnerella vaak een mengflora van anaeroben wordt gekweekt
Isolatie van hemolytische streptokokken groep A (Streptococcus pyogenes) behoeft
therapie; groep B streptokokken zijn geen verwekkers van vaginitis maar kunnen wel
problemen geven bij neonaten.
Een mengflora van anaeroben, met name Bacteroides-soorten, wordt vaak gezien bij
Trichomonas-vaginitis en na gynaecologische operaties.
Een mengflora van aeroben, vooral Escherichia coli, Proteus-soorten e.a. wordt gezien
bij:

  • jonge meisjes
  • vrouwen in de menopauze
  • slechte hygiëne (vervuiling)
  • (langdurig) antibioticagebruik

Bij jonge meisjes worden soms Haemophilus influenzae, Streptococcus pyogenes of
pneumokokken gekweekt. Dit gaat in de regel gepaard met vaginitis en/of vulvitis
klachten: behandelen.