Waterpokken

SEROLOGIE

De diagnose waterpokken wordt doorgaans gesteld op de kliniek. Wanneer onduidelijk is of iemand eerder waterpokken heeft doorgemaakt kan men gebruik maken van het aantonen van IgG antistoffen.

PCR

Wanneer er twijfel is tussen een herpes simplex en een varicella zoster virus infectie kan de verwekker aangetoond worden door een PCR van het blaasjesvocht cq blaasjesbodem. Hiertoe wordt met een Sigma ESwab (Copan)krachtig door de blaasjesbodem gedraaid om geïnfecteerde cellen te verkrijgen.