Yersinia

Kweek of PCR

Diagnostiek op Yersinia enterocolitica is geïndiceerd bij
langer aanhoudende brijachtige diarree, met name bij kinderen
een niet geheel typisch verlopend, appendicitis-achtig ziektebeeld
acute polyarthritis of erythema nodosum met een positieve Yersinia-serologie

Serologie

Agglutinatie
De agglutinatie op Yersinia enterocolitica wordt uitgevoerd met de twee meest voorkomende typen: type 3 en type 9. Deze test is alleen geschikt om vroege fasen van een Yersinia-infectie aan te tonen.

Indicaties
Serologie dient te worden aangevraagd als gedacht wordt aan late complicaties van een Yersinia enterocolitica-infectie:

  • acute polyarthritis, resp monarthritis
  • erythema nodosum.

Yersinia enterocolitica is in deze gevallen meestal niet meer in de faeces aantoonbaar.

Tabel: Interpretatie resultaten Yersinia enterocolitica agglutinatie

TITER    VERTALING    INTERPRETATIE
< 1:80 negatief    geen aanwijzing voor een Yersinia enterocolitica infectie
1:80 dubieus
eventueel herhalen
>1:80 positief aanwijzing voor een recente Yersinia enterocolitica infectie

Yersinia enterocolitica type 9 heeft een antigeen gemeenschappelijk met Brucella abortus. Daarom kan bij brucellose de agglutinatie-reactie op Yersinia enterocolitica type 9 positief zijn.