Yersinia

Verwekkers:

  • Yersinia

Afname

nvullen aanvraagformulier

Naast de administratieve gegevens van de patiënt is van belang:
•    duidelijk vermelden welk(e) onderzoek(en) word(t)en gewenst
•    bij een banale kweek wordt standaardonderzoek verricht op Salmonella, Shigella en Campylobacter en STEC
•    klinische gegevens
•    epidemiologische gegevens (vooral bij explosies, recent verblijf in het buitenland)
•    datum van afnemen

Verzenden materiaal

Het laboratorium verstrekt verzendkokers voor het faecesonderzoek, met daarin een korte buis met lepeltje. Een voor de helft gevulde buis is ruim voldoende. Bijvoorbeeld jampotten en medicijnflesjes zijn ongeschikt als verzendmateriaal. De faeces  kan ook worden gebruikt voor onderzoek op Rotavirussen en/of Norovirussen.

Voor onderzoek op “cysten” wordt gebruik gemaakt van de PARA_PCR. Voor onderzoek op wormeieren wordt microscopie gedaan.

 

 

MELDINGSPLICHT

Melding bij de GGD dient te geschieden door zowel de behandelend arts als het laboratorium voor de volgende pathogenen:

  • Salmonella typhi
  • Salmonella paratyphi AS
  • Salmonella paratyphi B
  • Salmonella paratyphi C
  • Vibrio cholera
  • alle Shigella-soorten
  • STEC


Verder wanneer er sprake is van 2 of meer patiënten met dezelfde ziekteverschijnselen of verwekkers en een onderlinge  epidemiologische of microbiologische relatie wijzend op voedsel als bron.

Verdachte etenswaren en eventuele kliekjes niet opruimen alvorens met de GGD en/of de Keuringsdienst van Waren te hebben overlegd. Deze officiële instanties zullen in sommige gevallen trachten brononderzoek te verrichten.